03/05/2019

Przesyłka do Niemiec? Przedstawiamy informacje o ustawie opakowaniowej

W dniu 1 stycznia 2019 roku w Niemczech weszła w życie nowa ustawa, która bezpośrednio dotyczy handlarzy i producentów, wysyłających towary do Niemiec: ustawa o opakowaniach (VerpackG).

Ma na celu regulację odpowiedzialności w zakresie kosztów utylizacji i recyklingu odpadów opakowaniowych i spowoduje znaczny wzrost poziomów recyklingu. Obowiązek dotyczyć będzie wszystkich podmiotów, które wprowadzają do obiegu w Niemczech tak zwane opakowania przeznaczone do sprzedaży (opakowania produktów, przesyłek i usług).

Ustawa przewiduje, że każdy, kto pakuje towar w opakowanie i przesyła go do Niemiec, musi uczestniczyć w tak zwanym systemie dualnym, uiszczając „opłatę licencyjną”. Podmiot niestosujący się do wytycznych może zostać ukarany karą grzywny w wysokości 200 000 euro, zakazem dystrybucji lub upomnieniem.

 

Dlaczego Państwo jako eksporterzy objęci są niemiecką ustawą opakowaniową

W związku z tym, że ustawa opakowaniowa obowiązuje na terenie Niemiec, reguluje również wszystkie postanowienia w zakresie odpadów opakowaniowych generowanych w kraju na skutek importu towarów wraz z opakowaniami. W takim przypadku odpowiedzialność za utylizację opakowań ponosi ten, kto jest odpowiedzialny za towar w momencie przekroczenia granicy. Zazwyczaj jest to importer, strony jednak powinny sprecyzować to koniecznie w umowie.

Ważna informacja: Podmiot zobowiązany do opłaty licencyjnej ponosi odpowiedzialność za wszystkie importowane opakowania, zarówno za opakowanie produktu i przesyłki, jak i materiały wypełniające i tapicerki.

Jeżeli wysyłają Państwo towary do użytkownika końcowego w Niemczech bez pomocy pośrednika, są Państwo zobowiązani w każdym przypadku objąć licencją przesyłane opakowania (opakowanie produktu i przesyłki).

 

Szybkie sprawdzenie – odpowiedzi na najważniejsze kwestie dotyczące ustawy

Kogo dotyczy?

Postanowienia ustawy opakowaniowej obowiązują każdego handlowca, który importuje towary wraz z opakowaniami, generujące odpady u użytkownika końcowego, do niemieckiego obszaru obowiązywania ustawy. Należy zaznaczyć, że podmiot odpowiedzialny za towar podczas przekraczania granicy objęty jest również wszystkimi obowiązkami ustawowymi.

Jakie opakowania należy objąć licencją?

Wszystkie opakowania, które przesyłane są do użytkownika końcowego w Niemczech i przez niego utylizowane. Termin nadrzędny „opakowania przeznaczone do sprzedaży” dotyczy wszystkich opakowań produktu, przesyłek (w tym materiałów wypełniających i tapicerek) oraz usług. Nie ma znaczenia z jakiego materiału jest wykonane opakowanie -  zarówno opakowania z papieru, tworzywa sztucznego czy szkła muszą zostać objęte licencją.

Od jakich ilości obowiązują postanowienia?

Wytyczne ustawy opakowaniowej obowiązują od pierwszego wypełnionego i wprowadzonego do obiegu opakowania -  wyraźnych ilości minimalnych nie sprecyzowano.

Jaki jest cel ustawy opakowaniowej?

Na całym świecie generowanych jest coraz więcej odpadów opakowaniowych, szczególnie w związku z handlem na odległość i handlem wysyłkowym. W celu umożliwienia odzyskiwania możliwie jak najwyższego procentu opakowań ustawa wzywa wszystkie podmioty wprowadzające w obieg opakowania wysyłkowe do poniesienia odpowiedzialności za produkt.

Uiszczana przez handlarzy i producentów opłata licencyjna w ramach tak zwanego systemu dualnego gwarantuje sprawne przyjęcie zwrotu, sortowanie i odzyskiwanie opakowań. Równocześnie ustawa określa znacznie wyższe poziomy recyklingu. Przykładowo od 2022 roku 63 procent generowanych w Niemczech opakowań z tworzywa sztucznego ma być odzyskiwane (do momentu wejścia w życie ustawy opakowaniowej poziom wynosił tylko 36 procent).

 

Co należy wykonać?

Jeżeli Państwo jako eksporter są objęci niemiecką ustawą opakowaniową i nie wywiązali się jeszcze ze swoich obowiązków, zaleca się, aby jak najszybciej to zrobić - przede wszystkim ze względu na zwiększoną sankcję i ulepszone mechanizmy kontrolne ustawy, które nadzorowane są przez nowo powołany organ kontrolny z Zentrale Stelle Verpackungsregister [Rejestr Opakowań Jednostki Centralnej].

Przed wprowadzeniem opakowań do obrotu należy wywiązać się z 3 obowiązków w 2 różnych punktach kontaktowych:

  1. Obowiązek: Rejestracja w Zentrale Stelle Verpackungsregister za pośrednictwem LUCID - należy podać wszystkie istotne dane o przedsiębiorstwie.
  2. Obowiązek: Objęcie opakowań licencją poprzez uiszczenie „opłaty licencyjnej” w ramach systemu dualnego, jak Interseroh w sklepie internetowym Lizenzero; poza tym należy tutaj wprowadzić uprzednio nadany przez Zentrale Stelle numer w rejestrze.

Dla klientów Prestashop: Skorzystaj z kodu PRESTA5*, aby otrzymać 5% rabatu na opłatę licencyjną!

Informacja: Podawana na tym etapie ilość opakowań to wyłącznie wartość szacunkowa zakładanej ilości materiałów opakowaniowych na dany rok; na początku kolejnego roku należy jeszcze raz sprawdzić wartość początkową i skorygować o ilość faktycznie wprowadzonych do obiegu opakowań (należy je spisywać w ciągu roku).

      3. Obowiązek: Rejestracja danych w Zentrale Stelle za pośrednictwem LUCID (patrz 1. obowiązek) – należy podać nazwę stosowanego systemu dualnego i ilość opakowań objętych licencją.

Informacja: Informacje wprowadzane do Zentrale Stelle oraz systemu dualnego są porównywane, zawsze należy wprowadzać takie same dane.

*Realizacja na www.lizenzero.de/en. Oferta ważna do 30.06.2019. Rabat na wartość netto towarów. Bez wypłacania gotówki. Bon do zrealizowania przy zamowieniu klienta. Nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi. Nie ma możliwości późniejszej realizacji. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej wykluczone.

Co dwa tygodnie, nasz newsletter e-commerce na Twojej skrzynce

Wysyłając ten formularz, zgadzasz się na wykorzystanie przez PrestaShop S.A. wprowadzonych przez Ciebie danych do wysyłania newsletterów i ofert promocyjnych. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się w otrzymywanych wiadomościach. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.