25/05/2018

Rozwiązania PrestaShop w odpowiedzi na nowe wymagania w zakresie ochrony danych

W jaki sposób zapewnić zgodność sklepu PrestaShop 1.6 & 1.5 z przepisami RODO?

Jesteś użytkownikiem PrestaShop 1.6 & 1.5 ? Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy oficjalny moduł RODO kompatybilny z PrestaShop 1.6 & 1.5. Wystarczy kilka ruchów myszką, aby zainstalować go w Twoim sklepie. Nasz oficjalny moduł RODO kompatybilny z PrestaShop 1.6 & 1.5 znajdziesz w PrestaShop Addons Marketplace.

Poznaj wszystkie pytania dotyczące ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) obowiązującego w Unii Europejskiej oraz nasze odpowiedzi, które umożliwią Ci spełnienie wymogów wynikających z nowych przepisów.

Jesteś użytkownikiem PrestaShop 1.7? Oto 3 etapy instalacji modułu RODO:

1) W panelu administracyjnym przejdź na stronę Moduły > Modules & Services

2) W sekcji Wybrane wpisz następujące hasło w polu wyszukiwania (w zależności od języka sklepu):

 • EN: „GDPR”
 • FR: „RGPD”
 • ES: „RGPD”
 • DE: „DSGVO”
 • IT: „RGPD”
 • NL: „AVG”
 • PL: „GDPR”
 • PT: „RGPD”
 • RU: „GDPR”
 • Pozostałe języki: „GDPR”

UWAGA: należy wprowadzić dokładnie to słowo, inaczej moduł nie pokaże się na liście.

3) Wyświetli się moduł: „Official GDPR compliance” lub „RGPD Officiel” (FR). Kliknij „Instaluj” i gotowe!

Jaką dokładnie funkcję pełni ten moduł?

Moduł ten ma na celu zarządzanie danymi osobowymi zbieranymi przez oprogramowanie PrestaShop oraz moduły natywne i tworzone przez społeczność (wyłącznie te, które spełniają wymagania RODO).

Pozwoli Wam spełnić następujące wymogi rozporządzenia:

 • dostęp użytkowników do ich danych osobowych z poziomu konta;
 • prawo użytkowników do przenoszenia swoich danych (kopii danych eksportowanych do plików CSV i PDF);
 • prawo użytkowników do modyfikacji i/lub usunięcia danych osobowych, po przedstawieniu takiej potrzeby właścicielowi sklepu;
 • prawo użytkowników do wyrażenia i wycofania zgody;
 • obowiązek prowadzenia przez e-handlowców rejestru przetwarzania danych (zwłaszcza w zakresie umożliwienia dostępu, wyrażenia zgody i usunięcia danych osobowych).

Jestem twórcą modułów i/lub szablonów PrestaShop, co powinienem zrobić?

Nasz moduł RODO przyda się również Tobie, ułatwiając Ci uaktualnianie modułów Twojego autorstwa i spełnianie wymogów RODO. Więcej informacji znajdziesz na naszym blogu adresowanym do twórców modułów i szablonów.

 

Dowiedz się, jak zapewnić zgodność Twojego sklepu PrestaShop z rozporządzeniem RODO.

Co to jest RODO?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to nowy unijny dokument referencyjny podnoszący kwestię ochrony danych osobowych.

Jak powszechnie wiadomo, nowy tekst dotyczący ochrony danych o charakterze osobowym wejdzie w życie 25 maja bieżącego roku.

Dokument wzmacnia prawa osób fizycznych oraz wprowadza nowy system odpowiedzialności, nakładając na podmioty przetwarzające dane obowiązek wdrożenia wszystkich niezbędnych i stosownych środków w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych.

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje na temat przepisów RODO i ich związku ze sklepami PrestaShop.

Do kogo odnosi się rozporządzenie RODO i jakich danych dotyczy?

RODO dotyczy każdego przypadku przetwarzania danych osobowych, czy to w sposób zautomatyzowany, czy też nie. Przetwarzanie danych osobowych zdefiniowane jest jako operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres tych pojęć oraz charakter Twojej elektronicznej działalności handlowej, jest bardzo prawdopodobne, że masz do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych.

Ponadto istnieje również kryterium obowiązywania rozporządzenia dotyczące związku geograficznego przetwarzanych danych osobowych z terytorium Unii Europejskiej. Mówiąc konkretniej, rozporządzenie RODO ma zastosowanie wtedy, gdy:

– administrator lub działający w jego imieniu podmiot przetwarzający posiada jednostkę organizacyjną na terytorium Unii Europejskiej;

– administrator lub działający w jego imieniu podmiot przetwarzający nie posiada jednostki organizacyjnej na terytorium Unii Europejskiej, ale osoby, których dane osobowe są przetwarzane, przebywają na jej terenie. Innymi słowy rozporządzenie ma zastosowanie w odniesienie do większości przedsiębiorstw, niezależnie od tego, czy znajdują się one na terytorium Unii Europejskiej, czy też nie.

Co tak naprawdę oznacza określenie „dane osobowe”?

W dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 1995 r. termin „dane osobowe” został zdefiniowany jako „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej”.

Dane osobowe oznaczają zatem każdą informację odnoszącą się do osoby fizycznej i pozwalającą na ustalenie jej tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni. Na przykład jeśli klienci mogą tworzyć konta w Twoim sklepie PrestaShop lub jeśli prosisz ich o podanie numeru telefonu, oznacza to, że gromadzisz ich dane osobowe. Również adresy IP stanowią rodzaj danych osobowych i objęte są zakresem obowiązywania RODO.

W jaki sposób PrestaShop zamierza pomóc swoim użytkownikom dostosować się do wymogów RODO?

Obecnie pracujemy nad nowymi funkcjami dla wersji 1.5, 1.6 i 1.7 oprogramowania, które ułatwią użytkownikom przestrzeganie przepisów rozporządzenia. Funkcje te będą dostępne od początku maja, kiedy to opublikujemy też specjalny artykuł na ich temat.

Nowe funkcje zapewnią użytkownikom PrestaShop szereg korzyści:

 • Ułatwienie procedury uzyskiwania zgody klienta dzięki możliwości dodania w pożądanym miejscu pola wyboru. Użytkownik będzie mógł spersonalizować treść prośby o zgodę dla każdego pola wyboru oraz przekazać klientom dodatkowe informacje przy pomocy wybranego systemu CMS.
 • Gromadzenie dowodów uzyskania lub wycofania zgody klientów, którzy zostali o nią poproszeni.
 • Łatwiejsze zarządzanie wnioskami klientów związanymi z przysługującymi im prawami, w szczególności z prawem do usunięcia danych. Jeżeli klient zażąda usunięcia swojego konta, będziesz mógł jednym kliknięciem pobrać wszystkie jego faktury (jeśli takie istnieją) oraz usunąć konto klienta wraz ze wszystkimi danymi osobowymi.
 • Gromadzenie dowodów rzeczywistego korzystania z praw klientów w postaci dziennika wyszczególniającego wszystkie wnioski klientów oraz podjęte w związku z nimi działania.

Kiedy powinienem zająć się kwestią zgodności mojego sklepu z rozporządzeniem RODO?

Moduł RODO jest obecnie opracowywany przez nasz zespół programistów i będzie dostępny na początku maja. Będzie on dołączany bezpłatnie do każdego zestawu oprogramowania w wersji 1.7. Moduł będzie również dostępny w Marketplace Addons jako płatny dodatek do wersji 1.5 i 1.6.

 

UWAGA

Funkcje mają na celu pomóc użytkownikom w zastosowaniu się do nowych przepisów.

Sama instalacja modułu w żadnym wypadku nie gwarantuje zgodności prowadzonej witryny handlowej z wymogami rozporządzenia RODO.

Wprowadzenie środków koniecznych do zapewnienia zgodności z przepisami jest obowiązkiem sprzedawcy.

 

Co dwa tygodnie, nasz newsletter e-commerce na Twojej skrzynce

Wysyłając ten formularz, zgadzasz się na wykorzystanie przez PrestaShop S.A. wprowadzonych przez Ciebie danych do wysyłania newsletterów i ofert promocyjnych. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się w otrzymywanych wiadomościach. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.